solokano.nl

Home · Opleiding en training

Opleidingen

Opleidingen zijn trajecten die opleiden voor een bepaald certificaat of diploma. Er zijn in Nederland geen specifieke, gecertificeerde opleidingen en diploma's voor het solovaren. Voor de open-kanovaarders in het algemeen zijn er de vaardigheidsdiplomas Openkanovaardigheid A en B. (OKV-A) en (OKV-B).

Voor wie verder wil worden opgeleid zijn er de opleidingen voor instructeur. Voor de open kano is er alleen een opleiding voor basisinstructeur. Helaas is er voor de andere disciplines geen opleiding maar ook weinig vraag. In het buitenland kan je wel meedoen voor bijvoorbeeld WW instructeur (engeland) of voor freestyle (Duitsland). Om in aanmerking te komen is altijd het vaardigheidsdiploma Openkanovaardigheid B. (OKV-B) de instroomeis.

De vaardigheidsopleiding kan worden gedaan bij verschillende kanoverenigingen en bij de Kanoschool HerbieBird. Kijk voor de gestelde eisen op de site van het Watersportverbond/Kanosport

Instructeuropleidingen worden uitsluitend georganiseerd door het Watersportverbond/Kanosport. Instroom is op ieder moment mogelijk want het betreft individuele trajecten. De opleiding voldoet aan de eisen van het ministerie en ze wordt volledig erkend. Er zijn helaas geen subsidie mogelijkheden. Regelmatig wordt door het Watersportverbond/Kanosport een Kick-off dag georganiseerd waar, op een compacte wijze, het leertraject in beeld wordt gebracht. De opleiding is opgedeeld in 5 verschillende delen. Deze kunnen los van elkaar worden doorlopen en voor een aantal kan vrijstelling worden verleend indien de daarvoor geldende eisen met een dossier zijn aangetoond. Een aspirant wordt begeleid door een leercoach en een praktijkbegeleider. Meer informatie op de site van het Watersportverbond/Kanosport

14 - 10 - 2010

Trainingen

Het solo-peddelen is een techniek die geleerd en geoefend moet worden. Om deze reden worden er door de vrienden diverse trainingen georganiseerd.

Lees verder 14 - 10 - 2010

"Til je kanovaren naar 'the next level', vaar solo!"

copyright © 2014 solokano.nl van, voor en door solovrienden! | Sitemap | Solokano op Twitter | Solokano linkpagina